En ren uppmontering av en enklare rör konstruktion med Galv som ytbehandling, Räcket är inköpt som en enklare variant då det bara ska va på ett loft.