Målet är att göra om brandstegen så den blir lättare att klättra ut på om det skulle bli brand, nu måste gäster klättra över ett räcke för att nå brandstegen, så tanken är att förlänga den och göra handledare som går in/innanför det befintliga räcket. Fick lite bekymmer med bockningen då röret veckade sig invändigt så tog jag beslutet att gira ihop denna del, kanske inte lika elegant som  en bockning men lika funktionsdugligt.