Tja inte så märkvärdigt men nog så viktigt, förstärkningsplattor till en bil lyft så ingen kan välta. Med hjälp av lite laser skärning, slipning, borrning med mera. Dessa plattor passar till dom befintliga golvfästena på bil lyften och ska svetsas fast och allt tillsamman ska bultas fast i golvet med M16 expanderbult.