Rör ställningar i 40x40mm rör med Aluminium skenor som man kan skjuta in klicher inom wellpappindustri.