Enkelt räcke i smide, valde här att sätta räcket på stenen för att slippa att räcket ska ta plats i trappan.