Ett räcke ska bytas ut till ett nytt i smide, lite rejälare, modellen är  inte riktigt klar än men utgångsläget är stolpar i rund rör, handledare, mellanliggare, underliggare i 40x40mm rör och 12x12mm fyrkants stavar i mellan. Ytbehandling och pulverlack.