2 st traversstopp leverans Stena Stål

2 st traversstopp leverans Stena Stål

För att öka säkerheten hos Stena Stål planeras en justering där en pallställning kommer att positioneras nära traversens åkbana. För att förebygga eventuella risker, installeras först en vipgivare som automatiskt stänger av strömmen till traversen vid behov. Som en...
5 st lyktstolpar

5 st lyktstolpar

5 st lyktstolpar som ska passa till en befintlig lampkrona, tyvärr ganska dum dimension på lampkronan men ja får pyssla lite så ska det nog funka. Stolparna ska varmgalvas så dom håller länge. 4st plattjärn ska sättas dit för att ge stolparna lite mera liv, tror detta...
Trendigt räcke inomhus med krenelerat nät

Trendigt räcke inomhus med krenelerat nät

Vi har en idé för ett trendigt räcke som kommer att ha en ram av rör. För att fylla ut sektionerna tänker vi använda krenelerat nät med 30x30mm stora maskor. Till en början ska räcket lämnas obehandlat, och vi planerar att komplettera det med plåtar som fungerar som...