Fint hus på landet, entreräcke på båda sidor av dörren även lite större stolpar ska vi göra 100 mm x 100 mm. Räcket ska bli i handledare i halvovalt bandjärn och mellan och underliggare i 12 x 12 mm, stavar ska va i både 12 x 12 mm och 10 mm x 10 mm, var 3dje stav ska va 12 x 12 mm. Eventuellt något mönster mellan handledare och mellanliggare men då vi har en trapp att ta hänsyn till kan vi inte göra hur som helst så detta är under test just nu.

Grind provisoriskt uppsatt i verkstaden