En bil lyft där en arm har fått en spricka i en svets så vi har förstärkt alla 4 armar så förhoppningsvis ingen bil kan trilla ner. Dräneringsgaller utanför bilhallen är under all kritik så nu gör vi ett nytt med lite extra ben. Det befintliga gallret har varit bra men helt enkelt gjort sitt. Det nya blir i galvaniserad gallerdurk.