Stilig modell är det tänkt, 4 stycken 2 meters sektioner och en 1 meters sektion i en trapp som nu har den äldre modellen av slät furuskiva. Här ska vi använda oss av fyrkantsjärn 35 x 35 mm och för att lägga designen på det hela ska vi handledarfäste från den rostfria världen och eventuellt en handledare i rundträ eller i rostfritt. Varje sektion ska knutas ihop där trappen svänger och det som kan bli spännande är att vi ska fästa räcket på trappens vagnstyckets högkant,,