Smidesräcke som ska stå vid trapp. Präglad handledare och stolpar, stavar ska vara vridna 12×12 mm.

2014-10-01 19.26.53 2014-10-02 15.02.52 2014-10-02 17.42.59