En klassisk modell men ingen mellanliggare, ska stå i en vinkel inomhus ovanför en trappa.