Enkelbalkstrappa till loft

Enkelbalkstrappa till loft

Jag jobbar på en liten men robust singelbalktrapp som leder upp till ett loft, och tanken är att ha räcket monterat på utsidan av trappan. Eftersom trappan bara är 600mm bred, vill jag undvika att använda stolpar som tar upp värdefullt utrymme, så min lösning är att...