De här va ett ganska reält arbete, som ja gjorde tillasammans med en arkitekt som designar mycke snyggt allt inom både yttre och inre miljö. trappsidorna är laserskurna i 4 delar och vi har klippt ut trappstegen, sen monterat upp och svetsat ihop hela trappan. Levererade den i ett stycke och monterat upp den, Räcket har ja svetsat ditt på plats, vilket va ett projekt bara de. Sen är trappan klädd med 10mm tjock teakskiva, MYCKET SNYGGT.