Hjälper till att tillverka och montera ett räcke runt en parkering. Stolpar i metall och tvärgående träbrädor mellan stolparna och en handledare i trä. Stolpar har vi gjutit ner och en del har bultats fast i en nygjord cementmur. Här har vi valt kanske ett mer funktionsdugligt räcke men ändå med stil utan att det ska kosta för mycket.

Trevligt, stabilt och fyller sin funktion.