Rostfritt trappräcke – trappa med 2 sektioners singel balk och eksteg, Leverans Värnamo

nov 14, 2012 | Räcken & staket, Trappor

Ett spännande projekt i ett utmanande utrymme väntar oss, där vi trots den begränsade ytan ska integrera två trappsektioner med enkel balk. Vi planerar att använda EK-steg för detta ändamål.

Målet är att ge trappan en klar lackfinish för att framhäva metallens naturliga färg, vilket ofta är en fantastisk kombination med EK-stegen. Detta kommer att kompletteras med ett Royce Royce-inspirerat räcke – ett rostfritt stålräcke med 4-5 horisontella stänger.

Med tanke på det begränsade utrymmet kommer räckets höjd att anpassas såväl i trappan som ovanför den. Vi siktar även på att tillföra stilfull design i lägenheten. En rostfri 48 mm pelare kommer att sträcka sig från golvet till taket genom barbordet, tillsammans med ett synligt rostfritt fäste under bordskivan.

Dessa element är inte bara funktionella utan de är tänkta att höja lägenhetens övergripande status. Vi ser fram emot att se det slutgiltiga resultatet!

I det här projektet tar vi oss an en utmaning i ett begränsat utrymme, vilket innebär att vi får navigera mellan två svåra val. Trots detta har vi noggrant justerat balken för att passa perfekt mot både golvet och den vinklade kakelväggen. Vi genomför ett experiment där det första trappsteget får ett djup på cirka 180mm, medan de följande fyra stegen kommer att ha ett djup på ungefär 220mm. Det femte steget är planerat att vara i nivå med viloplanet. Det återstår att se hur teori och praktik kommer att mötas i detta projekt, men ambitionen är att slutresultatet ska se estetiskt tilltalande ut.

Med tanke på det begränsade trapputrymmet har vi tänkt innovativt. Räcket är designat för att enkelt kunna demonteras med en insexnyckel vid basplattorna, vilket gör det möjligt att enkelt lyfta bort och flytta åt sidan vid behov, till exempel när större möbler ska bäras in. Inget i konstruktionen är svetsat eller limmat vid detta skede; vi strävar efter att skapa en stabil sammanfogning i hörnena utan att använda lim.

Här får ni en förhandsvisning av hur det rostfria räcket kommer att se ut, utrustat med fem 9mm stavar och en handledare i ek.

Nu har vi framgångsrikt installerat båda trappsektionerna, och det är dags att montera ekstegen. Nästa steg är det rostfria räcket. Trots de begränsade ytorna och det noggranna arbetet som krävs, har allt hittills passat perfekt.

Med ekstegen på plats är det nu dags att fokusera på trappräcket. Vi kommer att sammanfoga det med räcket ovanför trappan för att skapa en enhetlig och elegant design.

Arkiv

0 kommentarer

du kanske också gillar…