Spännande design på detta,, skräddarsydd perforerad plåt som fyllnad mellan stolpar. Plåten är i 1,5mm tjocklek o underliggare i 35x6mm , överliggare i 50x6mm och stolpar i 50x10mm, vid skarvar har ja kört med 2st 50x5mm som skruvas ihop .