En liten platå som utbyggnad på en trapp för att bli mer handikappsvänlig. Kvar är galvanisering. En ram är gjord invändigt så det lätt går att lyfta bort gallret.