Ställningar till wellpappföretag

sep 3, 2010 | Smide och design

Idag har jag fått det hedrande uppdraget att skapa klicheställningar samt gallerdurksektioner som ska anpassas för användning i stora maskiner vid tryckning på wellpapp. Av de totalt fem klicheställningarna som ska tillverkas är det bråttom med tre stycken, så det är dags att sätta igång omgående.

Detta projekt gör att jag för första gången känner att utrymmet i verkstaden inte räcker till, vilket ger mig en ny insikt om behovet av mer plats.

Totalt 9 stycken av denna typen ska tillverkas, gallerdurken ligger i ett tråg med 25mm kant runt för att samla upp eventuellt spill runt maskin.

Arkiv

0 kommentarer

du kanske också gillar…