Ett mindre räcke i rostfritt för en balkong med glas sektioner utan överliggare. Leverans till Stockholm.