Ombyggnad av x antal befintliga ställningar i olika storlekar och nytillverkning av 2 klicheställningar i ny modell.