9 stycken svängkranar för att få ergonomiska arbetsförhållande. Mindre luftmaskiner ska rulla i dessa.

2014-07-03 14.12.27 2014-07-03 14.12.48

9 st klara, 6 st med stolpfästen och 3 med väggfästen, nu väntar vi på att lack ska öppna.

9 st klara, 6 st med stolpfästen och 3 med väggfästen, nu väntar vi på att lack ska öppna.

2014-07-18 13.26.45