2015-04-15 16.26.53 2015-04-15 16.27.19 2015-04-15 16.27.49 2015-04-15 16.28.11Vagn nr 9,10 med hyllplan på hr sida. Nu ska dom bara målas också.

2015-04-17 18.42.42 2015-04-17 18.43.06