Skorstensplatå

apr 29, 2017 | Smide och design

Taksäkerhet är av yttersta vikt. Som fastighetsägare har du ansvaret för att taket är en säker plats för sotaren, snöskottare, hantverkare och för dig själv samt din familj. Att säkerställa taksäkerheten innebär att man ska kunna arbeta eller gå upp på taket utan risk för olycksfall.

För att uppnå ett säkert tak finns flera åtgärder att överväga, beroende på takets utformning, ålder, fasadhöjd och taklutning. Här är några rekommendationer:

  1. Fastmonterad takbrygga eller takstege: Det är ett absolut minimum att ha en fastmonterad takbrygga eller takstege vid skorstenen. Dessa ger säkra och stabila arbetsytor för underhållspersonal och andra som behöver klättra upp på taket.
  2. Glidskydd: Förhindrar halkolyckor genom att ge grepp och stabilitet när man rör sig på taket. Glidskydd bör finnas på utsatta områden, som taklutningar och snöiga tak.
  3. Övervakning och underhåll: Det är viktigt att regelbundet inspektera och underhålla säkerhetsutrustningen. Se till att takbryggan, takstegen och glidskydden är i gott skick och fungerar som de ska.

Kom ihåg att taksäkerhet inte bara handlar om yrkesmässigt underhåll utan även om din egen och din familjs trygghet. Genom att vidta lämpliga åtgärder kan du minimera risken för olycksfall och skapa en säker miljö på ditt tak. 🏠🔧

Arkiv

0 kommentarer

du kanske också gillar…