Meningen va en renovering av de gamla brasskyddet men vi enades ganska snabbt om att ett nytt va tvunget att göras, då de gamla va i gjutjärn och hade förvandlas till knäckebröd, de föll i bitar helt enkelt.