Detta va ett litet trevligt projekt där kunden hade sett någonstanns i en tidning, ett vattenfall so skulle porla utanför altanen.  Här fick ja göra en ganska stor låda i plåt som va tvungen att va heltätt dels för att den skulle va full med vatten och nergrävd i marken. Fick tag i en pump till en damm som passade kanon, den va tvungen att ha kraft att pumpa upp och tillräckligt mycke vatten för att fylla vattenutkastet.