Kunden vill ha en ställning på kortsidan av ett arbetsbord för att en skärmaskin ska placeras där om det går. Ombyggnad på det första bordet är nu klart och två stycken återstår.