Ombyggnad av brandstege till hotellfastighet

sep 30, 2010 | Smide och design, Trappor

Målsättningen är att omkonstruera brandstegen för att göra den mer tillgänglig och lättanvänd i händelse av en brand. För närvarande måste gästerna klättra över ett befintligt räcke för att nå fram till brandstegen, vilket inte är optimalt ur säkerhetssynpunkt.

Planen innefattar att förlänga stegen samt att installera handledare som integreras med eller löper innanför det nuvarande räcket.

Under arbetets gång uppstod vissa utmaningar med att bocka rören, som resulterade i att materialet veckade sig på insidan.

Detta ledde till beslutet att istället sammanfoga delarna genom en girning. Även om detta kanske inte erbjuder samma estetiska finess som en bockning, är det en lika effektiv lösning med avseende på funktionalitet.

Arkiv

0 kommentarer

du kanske också gillar…