Ska stå precis ovanför en trappa men stavarna ska fästas i bjälklaget  och en valsad böj ska gå ut från räcket ner i trappan och fästas i trappans sidostycke. Färgen ska troligen bli helt vit.