2014-09-12 11.10.56 2014-09-12 11.11.212014-09-12 19.58.522014-09-12 19.59.10

Ställningarna är monteringsbara för att underlätta förflyttning.  Färgen är Silver.